Adres Gospodarstwa:

Budy Uśniackie 18a

08-410 Wola Rębkowska

 

Kościeliska Nowe 1

tel. kom. 0 693-07-00-93

Janusz, Jolanta Tyszczuk

e-mail: koscieliska@op.pl

 

Agroturystyka

Mazowsze

Agroturystyka - Mazowsze - Trasy Rowerowe - Przyroda - Archeologia - Historia - Zabytki

 

Dolina Kościeliska

 

Aktualności

 

Zakwaterowanie

 

Rekreacja

(strona w przygotowaniu)

 

Przyroda

 

w trawie piszczy

 

zapuściło korzenie

 

Turystyka rowerowa

(strona w budowie)

 

Turystyka historyczna

(strona w budowie)

 

Archeoturystyka

 

Dojazd

 

metodyka dokumentacji badań archeologicznych

 

 

Ptaki

 

Owady:

pajęczaki:

ważki i motyle:

muchówki:

chrabąszcze

pozostałe:

Płazy i gady:

Ptaki:

Ssaki:

 

Argiope bruennichiPliszka siwa, Motacilla alba, Wróblowe (Passeriformes) podlega ochronie gatunkowej.

mały ptak z rodziny pliszkowatych, zamieszkujący Eurazję i Afrykę Północną. Wędrowny, przeloty III-IV i VIII-XI.

Występowanie:

Pliszki siwe występowały pierwotnie na brzegach potoków i rzek, obecnie można je spotkać wszędzie na terenach otwartych, a coraz częściej także na obszarach miejskich i przemysłowych. U nas gnieździ się w szczelinach dachu.

więcej o niej na http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,52323,832704.html
 

 
 

Argiope bruennichiCo tu wiele pisać.

Para Boćków.

 

 

 

 

Agroturystyka - Mazowsze - Trasy Rowerowe - Przyroda - Archeologia - Historia - Zabytki - Wędkarstwo

Gospodarstwo Agroturystyczne Mazowiecka Dolina Kościeliska