Adres Gospodarstwa:

Budy Uśniackie 18a

08-410 Wola Rębkowska

 

Kościeliska Nowe 1

tel. kom. 0 693-07-00-93

Janusz, Jolanta Tyszczuk

e-mail: koscieliska@op.pl

 

Agroturystyka

Mazowsze

Agroturystyka - Mazowsze - Trasy Rowerowe - Przyroda - Archeologia - Historia - Zabytki

 

Dolina Kościeliska

 

Agroturystyka

 

Zakwaterowanie

 

Rekreacja

(strona w przygotowaniu)

 

Przyroda

 

Turystyka rowerowa

(strona w budowie)

 

Turystyka historyczna

(strona w budowie)

 

Archeoturystyka

 

Dojazd

 

metodyka dokumentacji badań archeologicznych

 

MAZOWIECKIE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE

"DOLINA KOŚCIELISKA"

Gmina Osieck wrogiem Zabytków !!!

 

Gmina Osieck wrogiem Zabytków !!!

Naprzeciwko osieckiego kościoła stoi najstarszy (XIX-wieczny) murowany budynek w miasteczku, jest on po połowie własnością parafii i gminy, ostatnio parafia i gmina doszły do kuriozalnego porozumienia, zamiast dzielić tę nieruchomość postanowiły budynek rozebrać a grunt sprzedać!!! Obecnie grupa osób próbuje ten budynek ratować, powstał pomysł Stworzenia Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców gminy Osieck - padła propozycja zorganizowania w budynku izby muzealnej oraz centrum promocji agroturystycznej. Osoby chcące się przyłączyć do ratowania oraz tworzenia Stowarzyszenia powinny skontaktować się z organizatorem protestu mieszkańców Krzysztofem Łukaszukiem lukaszukk@poczta.onet.pl. Obecnie należy zebrać podpisy pod wnioskiem o wpis obiektu do rejestru zabytków, po prawnym usankcjonowaniu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie zamierza aplikować o środki na rewitalizację obiektu w ramach programu Ministerstwa Kultury "Dziedzictwo Kulturowe" - Priorytet I Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych. Na ten cel można uzyskać finansowanie w wysokości 75% inwestycji, pozostałe środki Stowarzyszenie będzie zamierzało uzyskać od sponsorów oraz władz powiatowych. Stowarzyszenie zamierza podejmować także inne działania w zakresie promocji oraz ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ziemi Osieckiej, posiadając statut instytucji "non profit"  będzie mogło samodzielnie aplikować po wiele różnych funduszy z UE.

Obecnie najważniejsze jest to aby pomysłodawcy rozbiórki - wycofali się z tego pomysłu, oraz przystąpili do dyskusji o przyszłości tego budynku - a może także o strategii rozwoju gminy?

Prosimy jednocześnie wszystkich o wsparcie w postaci krótkiego maila dezaprobaty wysłanego na adres gminy w osiecku gmina-osieck@wp.pl . Wyrażenie w nim chęci ochrony budynku. Maila w tej sprawie można wysłać także do biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków info@mwkz.pl

Wszystkim serdecznie dziękujemy, za wsparcie inicjatywy ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Osieck.

Ale jak to mówi wójt "Chcąc zaistnieć, trzeba się pokazać i powiedzieć, co się chce dla gminy zrobić. Trudniej mi natomiast zrozumieć dawanie nadziei, że zrobi się coś z niczego."

Jak widać wójt uważa, że skoro nic nie ma - to i nic zrobić nie można - a pozyskiwanie środków unijnych wymaga zaangażowania i wysiłku - zwłaszcza umysłowego...

 

Okazała się, że budynek posiada już kartę zabytku u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, inwentaryzacja budynku miała miejsce w 1967, czterdzieści lat temu stan budynku oceniony został na b. dobry, co się stało takiego, że przez 40 lat doprowadzono go do stanu, który wg wójta klasyfikuje go do rozbiórki? Czy czasem na właścicielu obiektu zabytkowego nie leży obowiązek jego restauracji? Co zatem właściciel nieruchomości - w tym wypadku gmina Osieck zrobiła oby zadbać o jego stan przez ostatnie 40 lat?

 

Bardzo łatwo jest sprawdzić i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Wystarczy spojrzeć na zapisy rubryki nr 32 (Przebieg prac konserwatorskich).

12.03.2007r

Z informacji jakie do nas dotarły, wójt gminy Osieck wycofał się z rozbiórki budynku. Tym razem zdrowy rozsądek, oraz refleks społeczeństwa zwyciężył. Jednak budynek nadal potrzebuje ratunku, uchroniono go przed rozbiórką - teraz należałoby dopilnować aby właściciele zadbali o jego stan.

24.03.2007r

 

 

Karta Obiektu Zabytkowego.

 

osieck, zabytki - XIX wieczny budynek murowany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

XIX wieczny zabytkowy budynek w Osiecku

 

 

Agroturystyka - Mazowsze - Trasy Rowerowe - Przyroda - Archeologia - Historia - Zabytki - Wędkarstwo

Gospodarstwo Agroturystyczne Mazowiecka Dolina Kościeliska